ØFN tilfører ytterligere kapital til Tinymesh

Porteføljeselskapet Tinymesh har hatt en svært positiv utvikling, og ØFN vedtok i mars 2018 å tilføre selskapet ytterligere kapital.