ØFN Investerer i AirToolbox

I midten av juni gjorde Østfold og Follo Nyskapingsfond en investering i oppstartselskapet Air Toolbox. Selskapet utvikler avansert robotikk som kan utføre fysisk vedlikehold på høysptenlinjer uten bruk av mannskap i høyden og uten at strømmen slås av. Dette vil potensiel medføre betydelig kostnadsbesparelser for nettselskapene.