,

ØFN investerer i Dermatolog.no

ØFN investerer i Dermatolog.no, et nystartet selskap som tilbyr teledermatologi, en tjeneste som gjør kompetanse om hud- og hudsykdommer lettere og raskere tilgjengelig. Grunderteamet har solid medisinsk og teknologisk kompetanse. Se Dermatolog.no