Technium AS som holder til på Rosenholm Campus, utvikler produkter innen dekkbransjen under brandet “ReTyre”. Selskapets første produkt som er et modulært system for enkelt og raskt bytte av overflate på sykkeldekk er tilgjengelig i over 120 butikker over hele landet.

ØFN har investert i Ecocentric innovation AS. Selskapet som springer ut fra miljøet på Campus Ås utvikler en teknologi for effektiv bytte av engangshansker i på serveringssteder som fastfood restauranter etc. Produktet bidrar til reduksjon av kostnader og forbedring av hygiene og arbeidsprosesser.

I midten av juni gjorde Østfold og Follo Nyskapingsfond en investering i oppstartselskapet Air Toolbox. Selskapet utvikler avansert robotikk som kan utføre fysisk vedlikehold på høysptenlinjer uten bruk av mannskap i høyden og uten at strømmen slås av. Dette vil potensiel medføre betydelig kostnadsbesparelser for nettselskapene.

Østfold og Follo Nyskapingsfond investerte i begynnelsen av juni i oppstartselskapet Payrest. Payrest utvikler en mobilløsning for bestilling av mat og betaling på restauranter.

Porteføljeselskapet Tinymesh har hatt en svært positiv utvikling, og ØFN vedtok i mars 2018 å tilføre selskapet ytterligere kapital.

I desember 2017 besluttet ØFN å investere i Disruptive Engineering AS. Selskapet utvikler avansert veisensorikk. Selskapet har utspring i teknologimiljøet på Campus Ås.