Østfold Follo Nyskapningsfond

Østfold Follo Nyskapingsfond (ØFN) ble etablert 4. april 2016. ØFN skal investere i små og mellomstore teknologi- og kunnskapsbedrifter, med fokus på selskaper i en tidlig oppstartsfase, en fase kjent som pre-såkorn. Fondet har som målsetning å bidra i en kritisk oppstartsfase..

ØFN bidrar med kapital, kompetanse og nettverk og er en aktiv partner gjennom styrearbeid og rådgivning. Vi investerer i enkeltselskaper som i hovedsak har sitt utspring fra kunnskapsmiljøer, næringslivet og gründere i Follo og Østfold.

ØFN jobber i nært samarbeid med regions inkubator- og innovasjonsmiljøer; Inkubator Ås, Smart Innovation Østfold og Kjeller Innovasjon.

Styret

Hilde Bekkevard
Styreleder

Jan Andreas Sannem
Styremedlem

Toril Mølmen
Styremedlem

Jon Tørmoen
Styremedlem

Per Christian Anfinnsen
Styremedlem

Investeringskomiteen

Josef Filtvedt
Investor

Torun Degnes

Roger Larsen
Investor

Eirik Pedersen
Glava

Andreas Mollatt

© Østfold Follo Nyskapingsfond