Østfold Follo Nyskapningsfond

Østfold Follo Nyskapingsfond (ØFN) ble etablert 4. april 2016. ØFN skal investere i små og mellomstore teknologi- og kunnskapsbedrifter, med fokus på selskaper i en tidlig oppstartsfase, en fase kjent som pre-såkorn. Fondet har som målsetning å bidra i en kritisk oppstartsfase. Typisk investeringsbeløp ligger på mellom 0,5 – 2 MNOK inkludert en eventuell investeringsoppfølging.

ØFN bidrar med kapital, kompetanse og nettverk og er en aktiv partner gjennom styrearbeid og rådgivning. Vi investerer i enkeltselskaper som i hovedsak har sitt utspring fra kunnskapsmiljøer, næringslivet og gründere i Follo og Østfold.

ØFN jobber i nær samarbeid med regions inkubator- og innovasjonsmiljøer; Inkubator Ås, Smart Innovation Østfold og Kjeller Innovasjon.

Har du et kapitalbehov eller spørsmål til fondet så ta gjerne kontakt med oss.

Styret

Hilde Bekkevard
Styreleder

Jan Andreas Sannem
Styremedlem

Anne K. Wold
Styremedlem

Hilde Marie Wold
Styremedlem

Jon Tørmoen
Styremedlem

Per Christian Anfinnsen
Styremedlem

Investeringskomiteen

Josef Filtvedt (Investor)

Torun Degnes

Roger Larsen (Investor)

Eirik Pedersen (Glava)

Hanne Bjørk (FFI)