Kommunikasjonsplattform for enkel overvåking og drift av måleenheter som f.eks strøm, lys, sensorer o.l. Løsningen er spesialtilpasset for markeder med sterkt kostnadsfokus og Tiny Mesh har etablert seg med et salgskontor i India.

Neste generasjons dataløsning for optimal planlegging, gjennomføring og rapportering av multidisipline prosjekter som f.eks. periodisk vedlikehold av en arbeidsmodul på en oljeplattform, ombygging av et petrokjemisk anlegg, nedstegning av et prosessanlegg eller bygging av nye toglinjer.

Disruptive Engineering med utspring fra teknoloigmiljøet på Ås, utvikler en sensorteknologi som muliggjør svært nøyaktig identifikasjon av kjøretøytyper. F.eks kan sensorikken med svært hø grad av sikkerhet skille biler som el-biler, hybridbiler, bensibiler og dieselbiler fra hverandre. Dette er bl.a nyttig i forbindelse med differensiert veiprising og sikkerhet i f.eks tuneller.

Homeboxx utvikler en hjemmeleveringsboks til hjemelevering av matvarer og andre produkter som handles på nett. Bl.a har Homeboxx sin løsning mulighet for å oppbevare kjølevarer.

Payrest utvikler en løsning for bestilling og betling på reustaurant ved hjelp av mobiltelefon.

Air Toolbox AS utvikler robotiserte verktøy for å utføre vedlikeholdsarbeid på kraftlinjer. Ved bruk av Air Toolbox sine verktøy kan vedlikeholdsarbeid som tidligere har vært gjort manuelt og med strømmen avkoblet nå gjøres med roboter uten behov for avkobling av strøm. Dette vil spare kraftselskapene for betydelige beløp.

Ecocentric Innovation AS utvikler en teknologi for enkelt bytte av engangshansker. Bruksområdet er serveringsbransjen, laboratorier og andre anvendelser med hyppig skifte av engangshansker på grunn av hygiene. Bytte av engangshansker er tidkrevende og medfører stort forbruk av hansker. Ecocentric sin løsning muliggjør raskt rask av og påsetting av hansker og gjenbruk av samme par hansker. Dette sparer tid, forbedrer hygiene og arbeidsprosesser og sparer kostnader.

Technium AS som holder til på Rosenholm Campus, utvikler produkter innen dekkbransjen under brandet “ReTyre”. Selskapets første produkt som er et modulært system for enkelt og raskt bytte av overflate på sykkeldekk er tilgjengelig i over 120 butikker over hele landet.